Det är temat på årets arbetsmiljökonferens | Byggföretagen

Det är temat på årets arbetsmiljökonferens

Den 24 september håller Byggföretagen sin årliga arbetsmiljökonferens. Årets tema är hållbart arbetsliv och belastningsergonomi. Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare, berättar mer.

Publicerad:

Vad menas med hållbart arbetsliv?
– Ett hållbart arbetsliv är ett yrkesliv där ingen slits ut fysiskt eller psykiskt i förväg utan där alla som vill kan arbeta ända fram till sin pension. Att skapa ett hållbart arbetsliv kräver ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete med fokus på såväl de psykosociala som fysiska riskerna i arbetet. Arbetsmiljön omfattar allt på jobbet; allt från arbetsställningar, arbetsredskap och hjälpmedel till stress, trivsel och arbetsorganisation.

Vilka är de vanligaste problemen kopplade till belastningsergonomi?
– Byggnads- och anläggningsarbete är ofta tungt och belastande för kroppen. På många arbetsplatser saknas t ex tillräckliga utrymmen för de olika arbetsuppgifterna samt hjälpmedel för att lyfta och transportera tunga och otympliga byggprodukter. Många av dessa brister kan planeras bort tidigt om alla aktörer i ett byggprojekts olika planeringsfaser uppmärksammar dem. I praktiken krävs därför att byggherren, arkitekten, projektören, byggarbetsmiljösamordnaren och arbetsgivaren tänker på de ergonomiska förutsättningar såväl för byggskedet som för byggnadens bruksskede. Här krävs en aktiv samverkan mellan alla parter och kunskap och insikt om att med en god och gedigen planering i början så blir ett projekt i slutändan både mer hälsosäkert och mer effektivt och vinstdrivande.

Varför ska man komma på höstens arbetsmiljökonferens?
– För att få en bättre kunskap och insyn i ämnet, för att bygga nätverk samt för att få ta del av en unik möjlighet till en rundvandring i Byggbranschens egen säkerhetspark!

Arbetsmiljökonferensen vänder sig i år främst till beställare, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare samt byggentreprenörer och skyddsombud.

Konferensen äger rum den 24 september, kl 09.00-16.00, på Radisson Blu Arlanda och Säkerhetsparken Aralanda Stockholm.

Anmälan och program hittar du här.