Branschuppror mot förslag på statligt järnvägsunderhåll | Byggföretagen

Branschuppror mot förslag på statligt järnvägsunderhåll

Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, är kritiska till utredningen om framtidens järnvägsunderhåll som lämnades till regeringen 31 mars 2020.

Publicerad:

Inför riksdagsarbetet den 15 juni har Byggföretagen och FSJ tagit fram ett gemensamt PM som skickats till samtliga ledamöter i riksdagen.

– Sveriges järnväg behöver mer kapacitet! Varken media eller fackliga kopplingar i politiken ska avgöra besluten om infrastrukturens utveckling, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

I kontrast till t ex Storbritannien har Sveriges konkurrensutsättning av järnvägsunderhåll skett successivt. Enligt studier från VTI har konkurrensen medfört 11 procent lägre kostnader – med bibehållen kvalitet.

– Trafikverket är något annat än vad Banverket och Vägverket var. Trafikverkets roll är samhällsutvecklarens och beställarens. Att utföra järnvägsunderhåll i egen regi innebär högre kostnader och stora ansträngningar för det redan hårt ansträngda Trafikverket. Därtill störs marknaden för järnvägsentreprenörerna, säger Tanja Rasmusson.

Underhållet av järnvägen konkurrensutsattes år 2002. Sedan dess har flera ideologiskt betingade initiativ tagits för att återförstatliga. Utredningar som t ex SOU 2015:42 har tillsatts men alltid konstaterat att återförstatligande är en dålig idé.