CHECKLISTAN: Så renoverar du Corona-säkert i sommar | Byggföretagen

CHECKLISTAN: Så renoverar du Corona-säkert i sommar

Pandemin påverkar hela samhället. Många små och mindre företag i bygg- och anläggningsbranschen känner en ekonomisk oro inför hösten. Därför har Byggföretagen tagit fram en checklista för corona-säkra renoveringar i sommar.

Publicerad:

Det ska vara ordning och reda i alla led.

Alla som är på en byggarbetsplats ska kunna visa vem man är, vem man arbetar för och när man har arbetat. Byggföretagen har verkat för lagstiftning om personalliggare och tagit initiativ till ID06 – branschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen. Du som renoverar med hjälp av en entreprenör bör också tänka på följande:

  • Kontrollera att företaget har F-skattsedel. Kontakta Skatteverket vid oklarheter.
  • Be om referenser för liknande arbeten och ta reda på hur arbetena har utförts.
  • Ibland förekommer frivillig eller obligatorisk behörighet/auktorisation för utförande av arbete enligt gällande branschregler. Undersök om den som ska utföra arbetet har sådan behörighet/auktorisation.
  • Undersök om företaget är medlem i någon branschorganisation, exempelvis Byggföretagen. Risken för konkurs är lägre för medlemsföretag än för företag som inte är medlemmar.
  • Kontrollera att den som befinner sig i ditt hem kan legitimera sig. ID06 är, som tidigare påpekats, byggbranschens eget system för ID-kontroll.

Entreprenören som arbetar i någon annans hem ska i sin tur ta följande ansvar:

  • Stanna hemma vid minsta symptom för att minska smittspridning!
  • Informera konsumenten och avråd om ett visst arbete inte är till rimlig nytta för konsumenten. 
  • Informera konsumenten om vilken personal som planeras utföra arbetet.
  • Informera konsumenten löpande om arbetet och ekonomin i projektet.
  • Vid småhusentreprenader, tjänster som utförs vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, är det inte tillåtet att begära förskottsbetalning. Vid övriga konsumententreprenader kan parterna avtala om en betalningsplan på grund av särskilda skäl.

Bygg- och anläggningsbranschen motsvarar 11 procent av Sveriges BNP. Varje år genererar vår bransch över 30 miljarder i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Tillsammans samlar vi krafterna och bidrar till en ansvarsfull återstart av samhället.