Fler än 8 000 anmälda byggstölder | Byggföretagen

Fler än 8 000 anmälda byggstölder

Stölder från byggarbetsplatser är ett återkommande problem för bygg- och anläggningsbranschen. Brottsförebyggande rådet, Brå:s, senaste statistik bekräftar 8 208 byggstölder under 2019. - Fler än 20 anmälda stölder per dag är en alldeles för hög siffra, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Bygg- och arbetsmaskiner, eldrivna handmaskiner, byggnadsställningar, vitvaror och dörrar är exempel på vad som stjäls. Det samlande värdet på stöldgodset är svårt att uppskatta men ligger sannolikt en bra bit över två miljarder kronor.

– Miljardsvinnet riskerar att leda till högre slutpriser för konsumenten när seriösa bygg- och anläggningsföretag tvingas kalkylera med svinn i anbuden. Polisen behöver mer resurser och tydligare direktiv för att uthålligt kunna verka mot t ex stöldligor, säger Tanja Rasmusson.

Den totala uppgången i antalet byggstölder sedan Polisens stora omorganisering 2015 motsvarar drygt 30 procent.

Dokument

Faktablad om Byggstölder