Gymnasieskolan och komvux möter inte Sveriges behov | Byggföretagen

Gymnasieskolan och komvux möter inte Sveriges behov

Den 8/6 överlämnade Lars Stjernkvist utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till utbildningsminister Anna Ekström. Byggföretagen välkomnar utredningen som visar på bristen på likvärdighet mellan kommuner vad gäller tillgång på byggutbildningar inom komvux och gymnasiet. Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, ser stora behov av förändringar.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Vad handlade utredningen om?

– Utredningen är en omfattande redovisning av hur tillgången på yrkesutbildningar ser ut beroende på var i Sverige du bor – vilka utbildningar som kommuner erbjuder för unga och vuxna. Den visar också hur resultaten av gymnasievalet påverkar ens möjligheter till vidare studier, jobb och framtida lön.

Vilka resultat presenteras i utredningen?

– Den visar att det råder stora skillnader i gymnasieskolan, både mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram men också mellan olika yrkesprogram. Bygg- och anläggningsprogrammet är en av de säkraste valen – utbildningen leder till jobb (70% av eleverna är i jobb efter 2 år), bra lön och bra grund i arbetslivet. Samtidigt så går allt fler elever högskoleförberedande program som varken leder till vidare studier eller jobb – 40% av de som har gått samhällsprogrammet har fortfarande inte börjat studera efter 4 år.

Det är också alarmerande med de stora skillnaderna inom yrkesvux (yrkesutbildning för vuxna). Många kommuner erbjuder inte vuxna möjligheten att läsa byggutbildningar överhuvudtaget. Här behöver vi se en förändring – om vi ska ta oss ur Coronakrisen behöver vi utbildningar som leder till jobb i hela Sverige.

Vad tycker Byggföretagen om utredningen och de nya förslagen?

– Vi på Byggföretagen välkomnar utredningen i sin helhet och ställer oss bakom förslaget att arbetsmarknadens behov ska väga tyngre vid dimensionering av utbildning. Sammanfattningsvis bekräftar utredningen det vi ser – våra medlemsföretag har svårt att rekrytera personer med gymnasial yrkesutbildning såsom betongarbetare, golvläggare, murare, väg- och anläggningsarbetare m m. Bristen på platser inom vuxenutbildningen är alarmerande. Sverige kan bättre – vi måste hjälpas åt att möjliggöra karriärväxling samt rusta individer bättre för tuffa tider.

Byggföretagen vill se:

  1. Översyn av bygg- och anläggningsprogrammet så att det bättre matchar dagens och framtidens byggbransch.
  2. Platser på yrkesvux för alla som vill växla in i vår bransch.
  3. Dimensionering av inriktningar, i tät dialog med oss och våra medlemsföretag. Utbudet måste matcha de lokala behoven på arbetsmarknaden – hela Sverige behöver bostäder, vägar och järnvägar.

Läs mer om utredningen hos Utbildningsdepartementet.