Har du koll på ditt farliga avfall? Dags att få rutinerna på plats | Byggföretagen

Har du koll på ditt farliga avfall? Dags att få rutinerna på plats

Skyldigheten att rapportera in uppgifter till det elektroniska registret för spårbarhet av farligt avfall vid Naturvårdsverket skjuts fram till den 1 november.

Publicerad:

Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Svenskt Näringsliv och Byggföretagens hemställan om uppskov för rapportering av farligt avfall gav resultat.

– Det här är ett krav som har oroat många seriösa bygg- och anläggningsföretag. Att få en längre tid att anpassa sig och få nya rutiner på plats är bra, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Samtidigt är det viktigt att bygg- och anläggningsbranschens ambitiösa hållbarhetsarbete fortskrider.

– Vi lutar inte oss tillbaka och låter tiden gå! Fortsatt planering och anpassning behövs för att hinna göra rätt till det nya datumet, säger Marianne Hedberg.

Här kan du läsa mer om rapporteringssystemet på Naturvårdsverkets hemsida.