Kompetensförsörjningsutskott startat av Västernorrlands byggförening | Byggföretagen

Kompetens­försörjningsutskott startat av Västernorrlands byggförening

Västernorrlands byggförening har under våren 2020 startat ett kompetensförsörjningsutskott. Här berättar Towe Emtfeldt-Ersson, ansvarig för utskottet, mer om syfte och aktuella frågor.

Publicerad:

Towe Emtfeldt Ersson, företagsrådgivare Byggföretagen.

Varför startar Västernorrlands byggförening ett kompetensförsörjningsutskott?

Under 2019 hade byggföreningen kompetensförsörjning som ett särskilt fokusområde och vi ville fortsätta detta arbete. Tillgång till personal med rätt kompetens är en viktig fråga för medlemsföretagen.

Vad är syftet med utskottet?

Syftet är att samla kompetens och engagemang för kompetensförsörjningsfrågor. Vi vill skapa ett nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte bland medlemsföretagen. Utskottet kan också företräda byggföreningen i intressefrågor och aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet.

Vilka frågor är aktuella just nu?

Just nu utreder vi möjligheten till att starta en Yrkeshögskoleutbildning för arbetsledare i Sundsvall. Vi samverkar också med Handelskammaren Mitt i deras projekt Arbetsmarknadskunskap och Teknikbussen som vänder sig till högstadieelever.

Vill du veta mer om kompetensförsörjningsutskottet och kanske delta? Kontakta Towe Emtfeld-Ersson