”Nu krävs att Byggnads tar sitt ansvar” | Byggföretagen

”Nu krävs att Byggnads tar sitt ansvar”

Som en följd av coronakrisen har LO och Svenskt Näringsliv rekommenderat arbetsmarknadens parter att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Men en månad efter att byggavtalet har gått ut har Byggnads fortfarande valt att inte förlänga avtalet.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen

Det innebär att Byggnads nu kan säga upp avtalet med sju dagars varsel och därmed försätta byggbranschen i avtalslöst tillstånd och strejk kan bryta ut när som helst mitt under brinnande coronakris.

-Byggnads agerande är oansvarigt. Det spär på osäkerheten i en redan mycket osäker tid. Svensk ekonomi är på nedgång och läget är blir allt allvarligare för byggbranschen. Nu krävs att Byggnads tar sitt ansvar för att säkra framtiden för svensk byggbransch, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

Byggavtalet mellan Byggföretagen och Byggnads löpte ut den 30 april. Sedan dess har parterna försökt att hitta en kompromiss som möjliggör att avtalet förlängs.

Hör ekots inslag om konfliktrisken i byggbranschen