Peter Hårte tror på det ideella engagemanget | Byggföretagen

Peter Hårte tror på det ideella engagemanget

Peter Hårte är byggchefen med ett leende ständigt nära till hands. Efter närmare 40 år i branschen är han också väldigt medveten om sina hjärtefrågor: Ledarskap och organisationsfrågor, säkra arbetsplatser och Sund konkurrens.

Publicerad:

Vinjetten "Byggföreningen" sätter fokus på Byggföretagens lokalföreningar. Peter Hårte är ledamot i styrelsen för Byggföreningen Göteborgsregionen och Södra Älvsborg

Han startade karriären på Peab redan på 80-talet, har gjort några avstickare men är tillbaka på Peab sedan 2012.

Peter Hårte är positiv över möjligheterna till ideellt arbete i branschorganisationen Byggföretagen. Själv har han varit aktiv i styrelser och utskott sedan 1980-talet. På meritlistan finns Ordförande i regionstyrelsen Väst, ordförande Byggföreningen Göteborgsregionen & Södra Älvsborg och styrelseaktiv i Göteborgs Byggmästareförening.

-Allt hänger på hur tillåtande företaget är. Ledningen behöver se nyttan med att styrelseaktiva anställda. Jag är enbart positiv, det ger så mycket tillbaka till både företaget och individen.

Drivkraften sammanfattar Peter Hårte med att han jobbar för:

  • Förståelsen för strukturen i byggbranschen.
  • Att driva verksamhet effektivt och där är projektstyrning och produktion centrala delar.
  • Ledarskap. Se människor och verksamhet utvecklas och lyfta sig.

Peter Hårte känner för branschfrågorna och drivs av att kunna bidra till en effektiv samhällsbyggnad. Och är man engagerad i styrelser och utskott lär man sig förstå de olika aktörernas villkor och affärsförutsättningar.

Det ger också att man ser helheten- man förstår sammanhanget. På så sätt blir man också bättre på att driva sin egen verksamhet. Men det är viktigt att ha koll på sina olika roller. I Byggföretagen tjänar man hela branschens syfte, inte det egna företaget.

Vilka frågor är viktigast för dig att driva i ditt engagemang för Byggföretagen?

-Övergripande är att göra branschen mer attraktiv. Där ingår att skapa tydlighet och förståelse för vår bransch, säkra arbetsplatser, sund konkurrens samt tydligare och enhetligare regelverk.

Med bra regler och utan särkrav kan man få till koncept som kan gälla över hela landet. Då får man förutsägbarhet, större volymer och kan därmed begränsa kostnadsökningar. Det skapar också möjligheter att hitta återupprepningar och industriella inslag.