Ny Sifo-undersökning visar att svenskarna vill öka ROT | Byggföretagen

Ny Sifo-undersökning visar att svenskarna vill öka ROT

Hälften av svenska folket ser gärna att ROT-avdraget återställs till 50 procent av arbetskostnaden som en krisåtgärd. Det framgår av en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av byggbranschens fem arbetsgivarorganisationer tillsammans med Byggföretagen.

Publicerad:

ROT-avdraget, som är en statlig subvention för renovering och ombyggnad av privatpersoners bostäder, sänktes till 30 procent 2016.

Bostadsbyggandet har minskat under de senaste åren, och risken är att fallet fortsätter om den svenska ekonomin inte vänder snabbt efter pandemin vi nu befinner oss i.

”En stark bygg- och installationssektor kan vara en motor för hela industrin och tillväxten. Varje anställd i vår bransch betyder ytterligare två sysselsatta i systerbranscher”, äger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt den färska SIFO-undersökningen tror sju av tio hushåll att ett återställt ROT-avdrag till 50 procent skulle öka efterfrågan på professionella hantverkstjänster. Ungefär varannan tror att en höjning skapar nya arbetstillfällen.

Ett argument när ROT infördes för drygt 15 år sedan var att avdraget flyttar jobb från svarta till vita. Något som fortfarande stämmer.

”Det är ett av de viktigaste argumenten. I tider av kris när många inom sektorn förlorar jobbet ökar risken för svartarbete”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, och fortsätter:

”Det är dåligt för både statsfinanserna och för enskilda, som då arbetar under osäkra förhållanden. Även konsumenter löper risk om de köper tjänster svart.”

Byggföretagen får stöd av de svenska hushållen. Enligt undersökningen anser två av tre att ROT-avdraget har ganska eller mycket stor betydelse för att motverka svartarbete och fusk.

Läs vidare i Dagens Industri.