Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande | Byggföretagen

Stor satsning på centrum för cirkulärt byggande

Byggföretagen ser positivt på att Vinnova satsar drygt 14 miljoner kronor på fortsatt utveckling av plattformen Centrum för cirkulärt byggande så att den kan bli en katalysator för en omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

Publicerad:

Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Centrum för cirkulärt byggande är en samverkansplattform som samlat aktörer inom bygg- och fastighetssektorn och utvecklat flera digitala verktyg för återbruk av byggprodukter. Nu satsar Vinnova drygt 14 miljoner kronor på fortsatt utveckling av plattformen, så att den kan bli en katalysator för en omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

Totalt deltar över 30 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet, bland andra branschorganisationerna Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Sveriges allmännytta och Byggföretagen, till ett stort antal fastighetsägare och offentliga aktörer samt byggentreprenörer, arkitekter, konsulter och forskningsinstitut.

– Byggföretagen välkomnar den fortsatta satsningen på Centrum för Cirkulärt Byggande. Det ger branschen möjlighet att slutföra lanseringen av verktyg och plattform på bred front och därmed bidra till fortsatt utveckling av återbruk och resurseffektivisering, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen.

Med cirkulära materialflöden och ökat återbruk skapas förutsättningar för en mer hållbar byggsektor. Återbruk är en av de viktiga frågor som hela bygg- och  fastighetssektorn måste bli bättre på för att klara klimatkraven.