Fullsatt workshop om hållbara byggarbetsplatser | Byggföretagen

Fullsatt workshop om hållbara byggarbetsplatser

Inom färdplansarbetet startas nu ett projekt som ska ta fram en vägledning för hållbara byggarbetsplatser genom hela värdekedjan.

Publicerad:

Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

Arbetet sker i samarbete med ett flertal städer och inleds med ett seminarium i Stockholm torsdagen den 27 augusti.

”Inspirationsföreläsare är bland annat Örjan Lönngren, energi- och klimatstrateg på Stockholms stad, och Sofie Absér från Skanska. Drygt 100 personer kommer via Zoom att diskutera utmaningar och ta fram lösningar för hur vi åstadkommer mer hållbara byggarbetsplatser”, säger Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

Till hösten planeras en liknande workshop i Göteborg.

”Målet är att samla alla goda idéer vi får under vår seminarieresa över landet i en ny vägledning”, säger Birgitta Govén.