Så kan byggbranschen återstarta Sveriges ekonomi | Byggföretagen

Så kan byggbranschen återstarta Sveriges ekonomi

Bygg- och anläggningssektorn kan bidra positivt till att bygga Sverige ur krisen. Det förutsätter dock kraftfulla satsningar från det offentliga och juridiska ramverk som gynnar företag och näringsliv.

Publicerad:

Svensk ekonomi bromsar in och risken är nu påtaglig att även bygg- och anläggningssektorn drabbas. Under första halvåret har flera sektorer drabbats hårt ekonomiskt till följd av corona-pandemin. Byggsektorn är traditionellt sett stadigare än andra branscher, på grund av långa processer och projekttider. När pandemin blossade upp drabbades ROT-sektorn snabbt och hårt. När den svenska BNP:n nu kraschlandar och en lågkonjunktur väntar, ser även Byggföretagen med oro på framtiden.

– Bostadsbyggandet har gått ned stadigt under de senaste tre åren, till följd av införandet av kreditrestriktioner som fått efterfrågan att stanna av. Bostadsinvesteringarna faller i år med 13 % och för fritidshus med 15 %. Byggföretagen räknar med ett fall i sysselsättning med 4 %, vilket motsvarar cirka 16 000 anställda. Byggarbetsmarknaden är tydligt försämrad, och företagens anställningsplaner är de mest pessimistiska sedan finanskrisen. Hittills har de offentliga projekten rullat på, men en försämrad konjunktur och ekonomiska svårigheter i kommunerna riskerar att leda till indragna eller försenade byggprojekt. Detta skulle innebära en katastrof för sektorn och för nödvändiga satsningar på skolor, bostäder och infrastruktur i hela Sverige, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

En avstannade byggsektor drabbar hela den svenska ekonomin hårt. Byggsektorn står för 11 % av Sveriges BNP (varav hälften består av bostadsbyggande), och sysselsätter cirka 350 000 personer. Sektorn bidrar årligen med 37 miljarder kronor till vår välfärd – vård, skola och omsorg. Det motsvarar 29 000 sjuksköterskor, 20 000 poliser och 20 000 gymnasielärare.

– Våra medlemsföretag är välfärdsmotorer. Bygg- och anläggningssektorn kan bidra positivt till att bygga Sverige ur krisen: Traditionellt har t ex satsningar på infrastruktur och andra offentliga investeringar – skolor, sjukhus, gator, cykelvägar, äldreboenden – varit vägen ur ekonomisk kris. Det förutsätter dock kraftfulla satsningar från det offentliga och juridiska ramverk som gynnar företag och näringsliv. En livkraftig byggbransch kan vara vägen fram för svensk ekonomi, säger Tanja Rasmusson.


Byggföretagen föreslår ett antal reformer för att branschen ska kunna bidra mer till återstarten av Sveriges ekonomi:

• Återställ ROT-avdraget till 50 %: Gynna sysselsättningen, hindra den svarta marknaden och skapa efterfrågan på tjänster inom sektorn.
• Avskaffa det extra amorteringskravet permanent och utred de ekonomiska effekterna av de tidigare införda kreditrestriktionerna: Höj efterfrågan på bostadsbyggandet och underlätta för fler att ha råd med sitt första boende.
• Inför statliga garantier för byggnadskreditiv och stimulera de privata satsningarna på byggandet: Stötta företagens likviditet under krisen.
• Satsa på infrastrukturen: Finansiera och genomför den nationella infraplanen och genomför Sverigeförhandlingens förslag.