Anna Lönn Lundbäck: ”Byggbranschen börjar känna av krisen” | Byggföretagen

Anna Lönn Lundbäck: ”Byggbranschen börjar känna av krisen”

Coronakrisen blir allt mer påtaglig för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt en ny enkät genomförd av Byggföretagen upplever sex av tio medlemsföretag i region väst uppskjutna byggstarter. Över hälften av företagen säger också att man har en minskad orderingång jämfört med för sex månader sedan. Regionchef Anna Lönn Lundbäck menar att det är ännu tydligare att byggbranschen är bryggan mellan krisen och framtiden.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

Hur märks effekterna av Coronakrisen i region väst?

-Nu kommer tendenser som visar att krisen är på väg mot vår bransch. I väst befarar nästan 60 procent av våra medlemsföretag en minskad orderingång sista halvåret 2020 jämfört med föregående halvår. På nationell nivå är siffrorna ännu högre.

Var finns oron mest?

-Där ser det ut som på nationell nivå, att Byggföretagens små- och medelstora företag är särskilt oroade inför tredje och fjärde kvartalet.

Hur ser du på framtiden?

-Coronapandemin har haft effekt på branschen och vi har en tillfälligt tuffare period framför oss. Men bygg- och anläggningsbranschen är fortfarande den sektor som har förmågan att leda återstarten av Sverige. Vi utgör 11 procent av landets BNP och har både avsikten och förmågan att bygga oss ur krisen. Det viktiga är att samhället håller ut, att offentliga investeringar säkerställs och att vi får viktiga reformer på plats med utökat ROT-avdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. Det jobbar vi för. I väst är det fortfarande närmare 80 procent av medlemsföretagen som inte upplever finansierings eller likviditetsproblem.
Vi kan och ska återstarta Sverige, men för det behöver vi samhällets stöttning.
Medlemsenkäten genomfördes den 13-21 augusti och besvarades av 629 företag, varav 132 i region Väst.