Arbetsmiljönätverk Västmanland | Byggföretagen

Arbetsmiljönätverk Västmanland

Publicerad:

Patrik Jakobsson, Arbetsmiljörådgivare Byggföretagen.

Västmanlands län hade sin första nätverksträff i onsdags förra veckan.

Styrelsen har lämnat som förslag om att vill starta ett nätverk med fokus på Arbetsmiljö. Detta pga. att de mindre företagen kanske har en person som har en roll som KMA, arbetsmiljöingenjör eller kanske personalansvarig och som då har en stödjande roll i företagen.

Vi var ca 16 personer på första träffen som blev lyckad, många bra idéer och önskemål kom fram, såsom att vi ska dra lärdom av varandra, dela med oss av goda exempel, boka in föreläsare om aktuella ämnen och att man ville ha hjälp med att ta fram checklistor på t.ex. ställningar.

Träffarna kommer att ske 2–3 ggr per år och ha olika ämnen beroende på vad nätverket vill veta och vad dom vill ha för information. Ett önskemål var att åka till Säkerhetsparken för ett besök.

Är du också intresserad av att nätverka kring Arbetsmiljö? Vi är på gång att starta nätverk i Dalarna och i Värmland.

Kontakta Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare Region Mellan