”Byggbenchen” - för samtal om samhällsbygget i Göteborgsregionen | Byggföretagen

”Byggbenchen” – för samtal om samhällsbygget i Göteborgsregionen

Fredag den 4 september arrangerar Byggföretagen ihop med Fastighetsägarna den årliga Bygg- och utvecklingsbenchen för Göteborgsregionens aktörer. Eventet har på kort tid kommit att bli regionens mest relevanta forum för samtal om framtida samhällsbyggande. De som samlas och utgör plattformen är bygg- och fastighetsbranschens företrädare samt politiker och tjänstemän i Göteborgsregionens alla 13 kommuner samt Borås. I år blir det ett Covidanpassat webinarium.

Publicerad:

Vilken kommun får priset för högst rankad på Byggföretagens Byggdialogindex? Vem har klättrat mest på listan, och vem behöver se över sina rutiner?

-Vår bench har kanske aldrig varit så viktig som nu. För att föra vidare samtalet om hur många bostäder vi behöver bygga i hela regionen, vad vi har för roller. Vi kommer att diskutera, kommuner och företag, beställare och utförare, hur vi kan planera bättre och varför det inte alltid fungerar, vad som skaver, säger arrangören Petra Sedelius ansvarig för näringspolitik i Byggföretagen i region väst.

Byggbenchen 2020 ska fördjupa sig i hur politiska direktiv, finansiella styrmedel och regional planeringssamverkan kan ge styrfart åt bostadsbyggandet.

Petra Sedelius, ansvarig för näringspolitik Byggföretagen i väst.

-Vår region har gått bättre än andra tack vare stora satsningar i Göteborg, men i horisonten skymtar konjunkturförändringar. Hur rustar vi oss för det, avslutar Petra Sedelius.

  • Byggföretagens medlemsföretag betygsätter och värderar Göteborgsregionens kommuner ur ett antal parametrar. Det utgör Byggdialogindex som tas fram med hjälp av Demoskop, framförallt för att ha ett underlag för diskussion mellan kommuner och byggare.
  • Webiariet sänds från en studio i Göteborg, där talarna och mottagarna av priser för Byggföretagens Byggdialogindex närvarar.