Byggföretagen: Både ris och ros i budgeten | Byggföretagen

Bygg­företagen: Både ris och ros i budgeten

Regeringens budgetproposition får blandade reaktioner av Byggföretagen. - Tyvärr saknas en återställare av rot-avdraget. Det bör återställas till 50 procent av arbetskostnaden och på sikt höjas till 75 procent. Rot är en sysselsättningsmotor med goda möjligheter att ge extra bränsle till återstarten av Sverige, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Publicerad:

Tanja Rasmuson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Budgetproposition innehåller dock satsningar på hållbar tillväxt som påverkar bygg- och anläggningsbranschen. Bland annat tillförs 900 miljoner kronor för 2021 till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. Därutöver satsas 500 miljoner kronor årligen 2021-2023 på ett förbättrat underhåll av järnvägen.

– Tillskotten till energieffektivisering, renovering och järnvägsunderhåll är viktiga. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Samtidigt är vi snart 11 miljoner invånare. Det innebär ett stort behov av hundratusentals nya bostäder och ökad kapacitet på järnvägen, säger Tanja Rasmusson.

I budgetpropositionen satsas även på ökade medel till yrkesvux och yrkeshögskolan.

– För yrkesvux innebär satsningen att kommunerna kan erbjuda 63 000 nya platser. Vi räknar med att flera av platserna tillfaller bristyrken inom bygg- och anläggning, säger Tanja Rasmusson.