Därför uppmuntrar Byggföretagen initiativet Renovation Wave | Byggföretagen

Därför uppmuntrar Bygg­företagen initiativet Renovation Wave

I vintras presenterade EU-kommissionen sin gröna giv för Europa. Som en del av den gröna given kommer en så kallad renoveringsvåg presenteras i mitten av oktober. Initiativet siktar till att öka renoveringstakten av EU:s fastighetsbestånd.

Publicerad:

Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

Hinder för renoveringar ska tas bort och åtgärder för snabbare och djupare renovering stärkas. Målsättningen är en gradvis fördubbling av den nuvarande renoveringsgraden.

”Byggföretagen uppmuntrar renoveringsvågen. Rätt utformat kan initiativet bidra till återstarten av Sverige. Att förbättra energieffektiviteten i byggnader är också en viktig del av bygg- och anläggningsbranschens färdplan till en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig sektor 2045”, säger Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

Energianvändningen behöver minska

Bygg- och anläggningsbranschen står i dag för drygt en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Energianvändningen behöver minska med ungefär hälften i absoluta tal för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Samtidigt växer befolkningen och behovet av sundare boendemiljöer, fler bostäder och mer infrastruktur ökar. Därför vill Byggföretagen se nationellt skräddarsydda incitament framför EU-finansiering – så att initiativet kan genomdrivas så effektivt som möjligt.

”Det är viktigt att renoveringsvågen utformas så att åtgärderna bidrar såväl till grön tillväxt som till att skapa nya affärsmöjligheter på ett konkurrensneutralt sätt. Det behövs en strategi för att öka medvetenheten hos t ex fastighetsägare om fördelarna med att renovera hållbart. Sådana inkluderar lägre energi- och underhållskostnader på lång sikt”, säger Birgitta Govén.   

Viktigt att fokusera på helheten

För svensk del är det viktigt att initiativet fokuserar på helheten. Därför bör också frågor som sund inomhusmiljö, avfallshantering och livscykelaspekter kopplas till renoveringsvågen

”Vid renovering behöver man även se över byggandens material. Vissa äldre material innehåller ämnen som i dag påverkar miljö och hälsa negativt och som bör tas bort. En ordentlig inventering som underlag för planering är ett bra första steg”, säger Birgitta Govén.

Här kan du läsa Byggföretagens debattartikel i Dagens Samhälle om återstarten av ekonomin genom renoveringar