Råd och tips kring upphandling och att lämna anbud - digitalt informationsmöte | Byggföretagen

Råd och tips kring upphandling och att lämna anbud – digitalt informationsmöte

Byggföretagen i södra Norrland bjuder in till digitala informationsmöten om offentlig upphandling. Informationen hålls vid fyra tillfällen så att grupperna inte blir för stora. Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kommer att finnas under mötet.

Publicerad:

Under mötet gås upphandlingsprocessen igenom steg för steg och fokus läggs på dina rättigheter som anbudsgivare. Träffen riktar sig till våra små- och medelstora medlemmar men alla är förstås välkomna.

Ur innehållet:

# vad innebär upphandlingsprinciperna
# hur och var annonseras upphandlingar
# vad ska och kan jag göra om det finns felaktigheter eller brister i underlaget
# vad är det för skillnad på kvalificeringskrav och skall-krav
# när är direktupphandling tillåten.

Tillfällen:

Tisdag den 6 okt kl 09.00-11.30 Anmäl dig här

Tisdag den 13 okt kl 09.00-11.30 Anmäl dig här

Onsdag den 14 okt kl 09.00-11.30 Anmäl dig här

Onsdag den 21 okt kl 13.00-15.30 Anmäl dig här

Informationen hålls av Marianne Hammarström, Byggföretagen i Falun, med drygt 25 år erfarenhet av offentlig upphandling. Marianne arbetar bl.a. med att förbättra förutsättningarna kring upphandling i regionen och bevakar medlemmarnas intressen i olika forum.