Erfarenhetsutbyte ger inblick och bättre samordning | Byggföretagen

Erfarenhetsutbyte ger inblick och bättre samordning

Den 8 september ägde regionråd för region mellan i byggföretagen rum där ordförande och vice ordförande ifrån varje byggförening deltog för att utbyta erfarenheter ifrån andra län inför kommande verksamhetsplanering.

Publicerad:

Per Ericsson, vd Karlstads Byggtjänst AB. Foto: Lena Hed

Vi satte oss ner med Per Ericsson, Ordförande för Värmlands byggförening och jobbar på Karlstads byggtjänst AB.  

Vad tycker du regionrådet gav dig idag?

Det ger en inblick i vad man pysslar med på andra ställen. De har likartade frågor vart de än finns så återspeglar de alla diskussioner. Alla attackerar det på olika sätt men det behövs lokalt. Den mest positiva förändringen är att föreningarna börjar prata med varandra och att känslan är så i resten av Sverige. Detta kommer ge bättre samordning utav de aktiviteter som görs och får större effekt.

Varför ska man ha detta möte?

Erfarenhetsmötet och att man drar åt samma håll att hitåt ska vi jobba och det råder stor samstämmighet om vad de viktiga frågorna är. Men sen beror det såklart vilket perspektiv man har men det är ingen som faller ur ramen.

Hur ser du på arbetet framåt för er byggförening?

Vi har haft lokalchefer som är väldigt engagerade och jobbat mot skolan som är ett självspelande piano, det finns samarbeten med praktik med de kommunala skolorna och bromsat med intaget för att branschen i Värmland inte kunde ta emot fler. Det är viktigt att detta rullar vidare. Vi kommer fortsätta med kompetensförsörjning och sund konkurrens, vi vill också göra en gala och göra den mer attraktiv med bland annat föreläsare och en bra avslutning på kvällen.

Och för Byggföretagen i stort?

Byggföretagen är dåliga på att berätta vad man gör, om inte ens de i styrelserna känner till material som kan användas hur ska ett medlemsföretag med tio anställda känna till detta. Byggföretagen gör så mycket som man inte känner till, kansliet gör också mycket som inte Bransch- och föreningsansvariga känner till. Detta behöver kommuniceras ut till medlemsföretagen på ett bättre sätt om vad vi gör.