Nytt utskott ska lyfta EU-frågorna | Byggföretagen

Nytt utskott ska lyfta EU-frågorna

Nu inrättar Byggföretagen ett nytt EU-utskott. Syftet är att i högre utsträckning på EU-nivå agera i medlemmarnas viktiga sakfrågor. Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, berättar mer.

Publicerad:

Vad kommer EU-utskottet att göra?
”Vår övergripande uppgift är att identifiera och konkretisera hur EU kan bidra till att nå byggbranschens målsättningar. Över hälften av besluten på EU-nivå påverkar företagandet i Sverige och därför behöver vi tidigt involvera våra medlemsföretag i EU-frågorna. Vi kommer bland annat att verka för att påverkansarbetet på EU-nivå ska användas som hävstång i påverkansarbetet nationellt. Genom utskottet integreras EU-perspektivet ytterligare i verksamheten.”

Vilka ingår i utskottet?
”Det är sex ordinarie ledamöter med särskilt intresse och engagemang för EU-relaterade frågor och som innehar en stark ställning i företaget. Utskottet består av representanter från Bonava, NCC, Peab, Skanska, Strukton Rail och Veidekke.”

När börjar EU-utskottet arbeta?
”Vi har arbetat med EU-frågorna under en längre tid, men första mötet i utskottet äger rum i höst.”