Påminnelse om ny avfallslagstiftning | Byggföretagen

Påminnelse om ny avfallslagstiftning

Från och med 1 augusti gäller ny avfallslagstiftning som gör det obligatoriskt att sortera ut trä, mineral, metall, glas, plast och gips på arbetsplatserna.

Publicerad:

Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

”Materialen ska sorteras ut när de faller. Det är inte obligatoriskt att ha containrar för alla fraktioner hela tiden”, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Det kommer att finnas möjlighet att göra generellt undantag från sorteringskravet i de fall material är tekniskt svåra att separera på plats – eller någon del av materialet är så förorenat att det riskerar att förstöra möjligheterna att återvinna en hel fraktion. När ett projekt beslutar att tillämpa undantaget ska motiv dokumenteras och kunna visas vid tillsynsbesök.

”Utsorterat material får inte blandas vid transport och får inte skickas till förbränning. I de fall sortering på plats är omöjlig av andra anledningar kan dispens sökas hos tillsynsmyndigheten. Bedömning görs då av miljönytta kontra kostnad. Det är viktigt att ta med planering av avfallshanteringen i god tid i ett projekt och vid behov samråda med tillsynsmyndigheten”, säger Marianne Hedberg.

I de fall de nya reglerna får effekt på avtal i pågående projekt hänvisas till kommande information från Byggföretagen. Miljöexpert Marianne Hedberg finns också tillgänglig på mejl för att besvara eventuella frågor.

”Det är viktigt att hela bygg- och anläggningsbranschen tar den nya lagstiftningen på allvar. Det är dags att ställa om”, säger Marianne Hedberg.

Här hittar ni Naturvårdsverkets sida för vägledning.