Pressinbjudan: Forum för sund konkurrens och schyssta byggen | Byggföretagen

Pressinbjudan: Forum för sund konkurrens och schyssta byggen

Välkommen att bevaka årets digitala event. Den 30 september samlas företrädare från bygg- och anläggningsbranschen i ett digitalt Forum för sund konkurrens för att ta del av inspirerande exempel, spännande föreläsare, resultat och hinder, nya forskningsresultat och förslag på åtgärder – allt för att uppnå sund konkurrens och ett hållbart samhällsbygge i världsklass. 

Publicerad:

Claes Thunblad, nationell samordnare sund konkurrens

Aktörerna i och kring bygg- och anläggningsbranschen arbetar intensivt för nolltolerans mot fusk och svartarbete.

– Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och kriminell verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk. Det kan vi som arbetsgivarorganisation aldrig acceptera. Bygg- och anläggningsbranschen ska vara attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen och en av konferensens moderatorer.

Vi har en gemensam strategisk agenda, en gemensam vision och sju spelregler för sund konkurrens.

– Sund konkurrens är en ödesfråga och vi som står bakom konferensen är överens om att mer måste göras för att städa upp i branschen. Det är ett unikt tillfälle att samlas och gemensamt staka ut en väg framåt en bättre byggbransch, där fel och fusk tillhör historien, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande och en av konferensens moderatorer.

 

I vårt digitala forum den 30 september kl 9.00 – 15.00 kan du bland annat ta del av:

– Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Inrikesminister Mikael Damberg om den senaste tidens politiska beslut gällande sund konkurrens, framtidens utmaningar och branschens förutsättningar. 

– Ny forskningsantologi om sund konkurrens presenteras. 17 forskare från Sverige, Finland och Norge beskriver sin syn på nuläget när det gäller sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn och vad som bör göras framöver. 

– Goda exempel från sektorn – så sker kontrollen av underentreprenörer, produktutveckling inom ID06, jämställdhet och sund konkurrens, storbankernas initiativ och myndigheternas samordning. Nätverk som framgångsfaktor och ledarskapets betydelse för sund konkurrens. Livebesök på byggarbetsplatsen.

– En koncern-vd:s berättelse om utmaningar och möjligheter med sund konkurrens och det personliga engagemangets betydelse för resultat.

– Nytt vägledningsmaterial för entreprenörer, privatkonsumenter, professionella och offentliga beställare.

…och mycket mer.

 

Tid:

30 september kl 9.00 – 15.00

Program:

https://live.digitalamoten.nu/sund-konkurrens/

Anmälan krävs för digital eller fysisk närvaro: https://ui.ungpd.com/Events/c5195d00-8947-498c-89c0-d05aa10722d0