Så vill Byggföretagen öka järnvägskapaciteten i Södra Sverige | Byggföretagen

Så vill Bygg­företagen öka järnvägskapaciteten i Södra Sverige

Kompetenstillgången inom infra måste säkras. Därför ökar Byggföretagen trycket för att säkra tillgången på kompetens som kan bygga framtidens järnvägsspår i Södra Sverige.

Publicerad:

Anders Fredriksson, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i Östra Skåne.

– Kapacitetstaket är nått. Ska tågresandet kunna dubbleras måste även spårkapaciteten fördubblas och någon behöver göra jobbet, säger Anders Fredriksson, bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen i Östra Skåne.

För att öka trycket i frågan samlades i veckan en arbetsgrupp bestående av de Region Skåne, de östskånska kommunerna, Byggföretagen, Handelskammaren, Trafikverksskolan, Handelskammaren och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer. Syftet var att inventera kompetensbristen inom infra samt möjligheterna att utbilda signaltekniker, bantekniker och eltekniker på olika nivåer i Hässleholm.

Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med frågan. I dag utbildas vid Yrkeshögskolan Syd ca 100 samhällsbyggare per år.