”Vill Byggnads ledning i Stockholm ha en schysst avtalsrörelse?” | Byggföretagen

”Vill Byggnads ledning i Stockholm ha en schysst avtalsrörelse?”

Avtalsrörelsen mellan Byggföretagen och Byggnads drar snart igång igen. Men där resten av Sverige kämpar för att ta sig upp ur den djupaste ekonomiska krisen sedan efterkrigstiden på grund av coronapandemin spenderar Byggnads sin tid med att sprida vilseledande information på svenska byggarbetsplatser.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen

– Det förvånar mig att Johan Lindholm och resten av Byggnads ledning i Stockholm sanktionerar sådant här propagandamaterial. Vi känner inte igen oss i den här bilden som vår motpart ger av oss. Byggnads är ett konfliktbenäget fackförbund. Om det är så här dom vill bedriva avtalsrörelse bådar det riktigt illa för alla som vill bygga Sverige på schyssta grunder, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

Byggnads flygblad med vilseledande information kopplat till avtalsrörelsen 2020.

Enligt Byggnads vill arbetsgivarna:

  • Övervaka dig med GPS

Svar: Byggföretagen har inget yrkande om att övervaka byggarbetare med GPS i vårt Avtalsyrkande för Byggavtalet 2020. Däremot är användningen av GPS ett sätt att effektivisera till exempel snöröjning.

  • Tvinga dig att jobba helg, natt och mer under sommaren

Svar: Byggföretagen har inte för avsikt att tvinga någon att jobba helg, natt eller mer under sommarmånaderna. Det finns ett ökat krav från företag att kunna genomföra byggprojekt så fritt som möjligt. Till exempel i frågan om byggandet av modern infrastruktur som kräver så lite störning som möjligt på samhällets viktiga funktioner och flöden. Byggföretagen och Byggnads har redan ett kollektivavtal där arbetstid kan förläggas i stor omfattning.

  • Kraftigt försämra din ersättning för obekväm arbetstid och stryka fler röda dagar

Svar: Byggföretagen råder inte över kalendern. Organisationen kan således inte stryka röda dagar. Dagens moderna samhälle skapar behovet av att kunna jobba på obekväma arbetstider. Ersättning för obekväm arbetstid följer överenskomna nivåer i Byggavtalet. Byggföretagen vill att obekväm arbetstid startar senare än vad som är bestämt idag. Vi är beredda att ersätta detta med andra förmåner.

  • Slippa ge dig detaljerad information kring lön, ledighet och intjänad pension på lönespecifikationen

Svar: Byggföretagen har inte någon principiell motsättning för detta. Vissa företag har detaljerad information på sina lönespecifikationer. Andra inte. Främst mindre aktörer som saknar resurser för att ge detaljerad information.

  • Ge dig en ”löneökning” med högst 1,5 procent

Svar: I dagsläget finns det ingen färdig nivå på den procentuella löneökningen. Byggföretagen följer märket som sätts av LO och Svenskt Näringsliv. När det är gjort utgår Byggföretagen och Byggnads ifrån det i våra egna avtalsförhandlingar.

  • Kunna tvinga dig att ha semester när det passar företaget

Svar: Semesterlagen styr när människor i Sverige ges möjlighet att ta semester. Byggföretagen rekommenderar sina medlemmar att ta semester mellan vecka 28-31. Sedan tillkommer ytterligare en vecka att fördela. Individuella överenskommelser mellan företag och person förekommer.

– Jag har en förhoppning att Byggnads ska ändra inriktning från att angripa oss arbetsgivare genom att påstå att problemet ligger hos kollektivavtalsbundna företag till att knyta arm med oss och bekämpa företag som har affärsidé att bryta mot regler, skatter, lagar och avtal. Med detta utspel visar Byggnads en trist återgång till sitt gamla beteende, säger Mats Åkerlind.