Byggföretagen starkt kritiska till statligt järnvägsunderhåll | Byggföretagen

Bygg­företagen starkt kritiska till statligt järnvägsunderhåll

Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer har nu skickat in sitt gemensamma remissvar angående utredningen om Framtidens Järnvägsunderhåll (SOU 2020:18).

Publicerad:

Byggföretagen och FSJ är stark kritiska till regeringens ambition att återförstatliga delar av järnvägsunderhållet.

”Vi avslår förslaget om att delar av järnvägsunderhållet ska överföras till Trafikverket för att där drivas i myndighetens regi. Hur järnvägsunderhållet ska organiseras har utretts vid flera tillfällen. Varje utredning har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat.”, skriver organisationerna.

Enligt Byggföretagen och FSJ är det angeläget att stabilitet, förutsägbarhet och tydlighet skapas så att marknadens aktörer känner ett förtroende i att investera i såväl kompetens, utveckling och nya maskiner.

”Vår uppfattning är att utredningens förslag snarare skadar än stöttar nödvändigt järnvägsunderhåll”, fortsätter remissvaret.

Undertecknare är Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, och Robert Röder, ordförande FSJ.