Datum satt för Byggföretagens nya konjunkturrapport | Byggföretagen

Datum satt för Bygg­företagens nya konjunkturrapport

Halla där! Johan Deremar, prognosansvarig, som just nu lägger sista handen på Byggföretagens nya konjunkturrapport.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen

Vad innehåller Byggkonjunkturen?

Den innehåller analyser och prognoser på byggmarknadens tre ben; bostäder, lokaler och anläggningar. Vidare analyseras och prognostiseras även byggarbetsmarknaden. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys samt en analys och prognos på utvecklingen i svensk ekonomi. Den är ett viktigt instrument för t ex Regeringskansliet och brukar få visst medialt genomslag. 

Några tendenser som är särskilt tydliga?

Av naturliga skäl vill vi inte avslöja för mycket om den kommande rapporten i dagsläget. Vi kan väl avslöja att inte heller bygg- och anläggningsbranschen är helt immun mot Corona-krisen – samtidigt som bostadsbyggandet överraskar. Så mycket kan vi säga.

Vilket datum kommer konjunkturrapporten vara färdig?

Rapporten publiceras den 21 oktober. Då hoppas vi att så många som möjligt vill läsa vilka tendenser vi ser för byggmarknaden framöver.