Flera problem med Riksrevisionens beräkningar av underhållskontrakt | Byggföretagen

Flera problem med Riksrevisionens beräkningar av underhållskontrakt

I en ny rapport menar Riksrevisionen att underhållskontrakten på järnväg i genomsnitt ökar med 74 procent från upphandlat pris till slutgiltig kostnad. Tyvärr finns det flera problem med hur resultaten har tolkats.

Publicerad:

Det behövs laddpunkter längs med Trafikverkets spåranläggning.

”Infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) hot om ett återförstatligat järnvägsunderhåll dras på fel grunder. Kostnadsöverskridande är en budget- och planeringsfråga. Analysen har ingen bäring på sektorns effektivitet eller produktivitet”, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Riksrevisionen har ingen tillgång till information om mängdökningar i kontrakten. Om mängden går upp är det naturligt att kostnaden stiger mot det upphandlade priset – och ett kostnadsöverskridande uppstår. Det handlar t ex om att Trafikverket tar risken vid mycket nederbörd som försvårar projektet.

”För produktiviteten är det enbart intressant med den slutgiltiga kostnaden för Trafikverket och skattebetalarna”, säger Robert Röder.