Informationstillfällen för medlemsföretag om LÖSEN och tidlönerapportering i Byggavtalet | Byggföretagen

Informationstillfällen för medlems­företag om LÖSEN och tidlönerapportering i Byggavtalet

Publicerad:

Tim Gustavsson, Regional förhandlare i region mellan.

Den 11 och 18 november bjuds medlemsföretag i Östergötland till informationstillfälle om LÖSEN. Vi ställde några frågor till Tim Gustavsson, regional förhandlare, som är kursansvarig.

Vad är syftet med detta informationstillfälle om LÖSEN?

Syftet är att få bolagen att förstå hur man redovisar rätt. Det vill säga tidlöner på yrkesarbetare som är verksamma under byggavtalet i sitt företag. Ökar vi förståelsen gällande LÖSEN minskar risken för företagen att eventuellt bli skadeståndsskyldiga.

Detta leder till minskade förhandlingar från Byggnads sida angående bristande redovisning som i sin tur kan resultera i skadeståndsanspråk. Vilket också frigör tid och resurser från Byggföretagens sida så att vi kan lägga tid på medlemsnytta.

Vad har arbetsgivaren för skyldighet?

Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande redovisa bolagets arbetstagares tidlöner/månadslöner, dock senast varannan månad enligt kollektivavtalet.  

Vad kommer ni gå igenom vid dessa två informationsträffar?

Vi kommer gå igenom tre delar där första delen är bakgrund och syfte, andra delen är olika redovisningssätt och den sista delen berör lönetabeller, fördelningstal m.m.

Kommer det ske flera informationsträffar?

Efter dessa två informationstillfällen avslutats görs en kursutvärdering och därefter kommer vi bjuda in till övriga delar i regionen så då är det möjligt att anmäla sig till en sådan informationsträff.