Ledarskapsvecka med fokus på hållbarhet | Byggföretagen

Ledarskapsvecka med fokus på hållbarhet

CMB:s stora ledarskapsdag i Göteborg är normalt ett jätteevent med hundratals deltagare. År 2020 har det Coronaanpassats till ett veckolångt arrangemang. Byggföretagens regionchef i väst, Anna Lönn Lundbäck är med under större delen av veckan.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, en av talarna under Ledarskapsveckan i Göteborg.

Vad ska du prata om under den här veckan, Anna?

-Fokus är ”klimatledarskap”. Jag deltar i samtal om samhällsutmaningen, byggarnas roll och sist men inte minst – besvara frågan om vi kommer att lyckas. Jag kommer också ska lyfta Byggföretagens hållbarhetsarbete och vilket viktigt jobb vi har framför oss. Jag har haft det stora nöjet att leda frågan om hur vi arbetar och kommer att arbeta med hållbarhet i vår organisation i framtiden. Det känns bra att även få berätta om vår Färdplan 2045 och vilken avgörande roll vi kan spela i att driva på för ett hållbart samhällsbyggande.

Ulf Kamne, moderator, samtalar med Bengt Christensson,
VD för CMB.

Under veckan kommer ledarskap och hållbarhet att behandlas i följande teman; klimatutmaningen, beställarens roll, byggarens roll, behovet av innovation och till sist framtiden, om hur de goda exemplen ska inspirera till verklig förändring.

-Det är den sista punkten som blir avgörande till slut, säger Anna Lönn Lundbäck. Hur vi omvandlar vackra ord till hållbart byggande. Det gäller att ha modet att gå före och visa att hållbart är livsviktigt och långsiktigt lönsamt för alla. Vi har en roll att spela för att förmå det offentliga att premiera så att hållbart byggande blir lönsamt byggande.

CMB, Centre for the management of the built environment, är en del av Chalmers tekniska högskola och har som mål att verka för ett ökat bostadsbyggande genom att klustra näringsliv och akademi i Västra Götalandsregionen.