”Våra medarbetare är vår största tillgång” | Byggföretagen

”Våra medarbetare är vår största tillgång”

Markus Brink är vd för det västsvenska byggföretaget Brixly. Han tillämpar ett värderingsstyrt ledarskap som präglas av en stark laganda. Företaget arbetar aktivt för att bygga ett hållbart och inkluderande samhälle.

Publicerad:

Markus Brink är uppväxt i det lilla samhället Tanumshede i Bohuslän. Hans föräldrar ägde den lokala bensinstationen och Markus hjälpte till som butiksbiträde, en roll där han hade mycket kundkontakt:

– Det har präglat mig och min syn på företagande. Vi jobbade som ett lag och hade ett starkt kundfokus, säger han.

Han tillträdde som vd för Brixly 2007. På den tiden hette företaget Erlandsson Bygg och hade 65 anställda, 3 kontor och en omsättning på 185 MSEK. Idag är motsvarande siffror 750 anställda, 17 kontor och en budgeterad omsättning på 2,6 miljarder SEK. 2019 bytte företaget namn till Brixly, vilket anspelar på engelska bricks (tegelstenar) samt att varje enskild medarbetare är viktig för att bygga ett starkt företag.

Vilka är dina viktigaste lärdomar som företagsledare?

– Att fokusera på värderingsstyrning framför resultatstyrning. På Brixly har vi gemensamt enats kring tre värdeord; laganda, ansvar och personlighet som ska genomsyra vår verksamhet. Våra medarbetare är vår största tillgång och företagets värderingar är väldigt betydelsefulla för att skapa trivsel och motivation. Med denna inställning har vi lyckats leverera positiva resultat under alla mina år som vd.

Hur har er verksamhet påverkats av covid-19?

– Några projekt har senarelagts, men vi har inte behövt säga upp någon medarbetare. Sedan har ju en del rutiner förändrats på grund av pandemin. Det är en utmaning att undvika fysiska kontakter, samtidigt som det finns fördelar med att många möten och resor har digitaliserats.

Hur arbetar ni med mångfald och jämställdhet?

– Vår filosofi är att en mångfald av människor och idéer gynnar företaget. Samtidigt vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling, till exempel genom stöd till föreningar och projekt med inriktning på inkludering och medmänsklighet. Ett initiativ är Lärande Bygg, en lärlingsutbildning som vi startade 2016 i samarbete med Kungsbacka kommun och bostadsbolaget Eksta. Det är en snickarutbildning för nyanlända som även erbjuder språkstöd. Minst 70% av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd. Samtliga deltagare från första kursen har fått arbete och nu är vi inne på tredje omgången. Extra kul är att det även startats en måleriutbildning enligt samma koncept.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för Brixly framöver?

– Vi vill fortsätta växa utan att kompromissa med våra grundläggande värderingar. Vi har nyligen öppnat ett kontor i Karlstad och ambitionen är att etablera oss på fler orter. Vi har ett omsättningsmål på drygt 3 miljarder kronor 2023.

– Hållbarhetsfrågorna, både sociala och miljömässiga, är väldigt viktiga för Brixly. Vi äger stora markområden där kan vi skapa förutsättningar för byggande med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar också löpande med att minska vår egen miljöpåverkan, till exempel från fossila bränslen och byggmaterial. Ett annat prioriterat område är sund konkurrens. Jag är med i en arbetsgrupp hos Byggföretagen där vi samverkar med fack och beställare för att motverka oseriösa aktörer i byggbranschen.

Faktaruta

Markus Brink, vd och delägare Brixly
Född: 1975 i Tanumshede
Familj: Fru, två utflyttade barn och en tonåring samt hunden Olle
Utbildning: Byggnadsingenjör (Chalmers 94-96), Väg och Vatten (Chalmers 96-00)
Fritid: Båtliv, skidåkning och allt som görs med familjen
För mer info: brixly.se