Bergsskolan utbildar företag inom väg- och anläggning. | Byggföretagen

Bergsskolan utbildar företag inom väg- och anläggning.

Publicerad:

Bergsskolan i Filipstad.

Är ni ett väg- och anläggningsföretag? Visste ni att Bergsskolan i Filipstad erbjuder företagsanpassad fortbildning och företagsnära forskning och utveckling?

För några veckor sedan besökte Byggföretagens Johan Olsson och Carin Hansdotter Bergsskolan i Filipstad. Här utbildas bl.a. bergsskoleingenjörer Berg- och anläggningsteknik vilket är en viktig kompetens för många av våra anläggningsföretag.

Bergsskolan har sedan 1830 utbildat teknisk personal på olika nivåer för järn- och stålindustrin samt för gruv-, berg- och anläggningsindustrin i Sverige. Bergsskolan bedriver även fort- och vidareutbildningskurser för medarbetare från företag inom aktuella branscher.

Fortbildningskurserna har traditionellt bedrivits på Bergsskolan i Filipstad eller på respektive företag. Flera av fortbildningskurserna har deltagare från olika företag samtidigt och några är direkt anpassade efter ett specifikt företag.

Kurser på Bergsskolan inom grund-, fort- och vidareutbildning bygger på tydliga indikationer om kompetensbehov från det mottagande arbetslivet. Flera företag har deltagit aktivt under planering och genomförande för att ytterligare utveckla de befintliga kurserna inom Bergsskolan och i framtagandet av innehåll i nya kurser.

Bergsskolan har till viss del ställt om och kan nu ge några fasta fortbildningskurser på distans med delvis förinspelade fasta kurspaket som kan ges som flexibla distanskurser.

Bergsskolan bedriver också företagsnära forskning och projekt med fokus på utveckling och innovation inom områdena materialteknik, metallurgi, geologi och bergteknik. Här kan företag få hjälp med olika utvecklingsprojekt – ofta finansierat av olika forskningsmedel som skolan söker.

För mer information www.bergsskolan.se