Byggföretagen lanserar forskningsantologi om sund konkurrens | Byggföretagen

Bygg­företagen lanserar forskningsantologi om sund konkurrens

Byggföretagen har tagit fram en forskningsantologi med fokus på sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. Tvärvetenskapliga forskare från Sverige, Norge och Finland beskriver i tolv uppsatser de bakomliggande faktorerna till problemet med osund konkurrens.

Publicerad:

- Ansökan är ett fullföljande av det arbete som initierades av Byggföretagen och Byggnads 2018 med utgångspunkt i den strategiska agendan för Sund konkurrens och Schyssta byggen, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

–  Sund konkurrens är ett fokusområde för Byggföretagen. Med hjälp av forskningsantologin belyser vi arbetsmarknadens skuggsidor och tar nästa steg mot en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Bland de medverkande forskarna märks b la Natalia Ollus, chef för det Europeiska institutet för kriminalpolitik, HEUNI, som skriver om riskerna för exploatering av utländsk arbetskraft i underleverantörsleden.

– Bygg- och anläggningsbranschen kännetecknas av långa underleverantörsled med många nivåer och komplicerade arrangemang. Alla dessa egenskaper – arbetsintensiteten, en stor mängd utländska arbetare samt långa underleverantörskedjor – utgör indikatorer för en förhöjd risk av arbetskraftsexploatering, säger Claes Thunblad.

Forskningsantologin är delfinansierad av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond i samverkan med Byggföretagen.

Sund konkurrens i byggbranschen – en forskningsantologi.