Därför vill Byggföretagen se en ny Stockholmsutställning 2030 | Byggföretagen

Därför vill Bygg­företagen se en ny Stockholmsutställning 2030

Hallå där! Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, som vill se en ny Stockholmsutställning 2030. Detta 100 år efter att orginalet presenterade en ny modell för framtidens bostadsbyggande.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Varför en ny Stockholmsutställning?

Sverige växer. Den ökade befolkningen kräver fler bostäder och en bättre rustad infrastruktur. Samtidigt behöver bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan minska. Hur vi bygger våra städer de kommande tio åren avgör hur vi klarar av möta klimatutmaningen och säkra välfärden.

Vad innebär plusstaden?

Konceptet Plusstaden har tagits fram av den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande i samarbete med Fossilfritt Sverige. Idén är att bygga och utveckla stadsdelar som ger en positiv påverkan. Stadsdelar som helt enkelt genererar mer förnybar energi än de använder. 

Hur kan Byggföretagen bidra?

Vi tror på nyttan av digitala arbetsprocesser. Ny teknik bidrar till nya affärsmodeller och tjänster. Detta gäller alltifrån hur 5G-teknik ger förutsättningar för att styra fossilfria förarlösa varu- och persontransporter i täta stadsmiljöer till återbruk av byggmaterial.

Här kan ni läsa mer om Stockholmsutställningen 2030.

Filmarkivets bilder från invigningen av Stockholmsutställningen 1930.