Förlängda stödåtgärder för att stötta företag i krisen | Byggföretagen

Förlängda stödåtgärder för att stötta företag i krisen

Flera krisåtgärder kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.
  • Korttidspermittering i upp till sju månader

Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.

  • Omställningsstöd i ytterligare tre månader

Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.

  • Omställningsstöd till enskilda näringsidkare

Stödet förlängs så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också kan ligga till grund för stöd. 

  • Anstånd med skatteinbetalningar

Anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

  • Lättnader i a-kassan för företagare

Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021.

”Coronakrisen som drabbat andra branscher hårt påverkar nu bygg- och anläggningsbranschen allt mer genom att investeringsförmågan minskar. Därför ser vi positivt på förlängda krisåtgärder, inte minst för små- och medelstora företag”, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen.

Läs mer på regeringens hemsida.