”Hållbar byggarbetsplats” till Göteborg | Byggföretagen

”Hållbar byggarbetsplats” till Göteborg

Hej där! Pär Åhman, samordningsansvarig för FoU och delaktig i ”Hållbar byggarbetsplats” som arrangeras ihop med Göteborgs stad 12 november.

Publicerad:

Foto: Emelie Asplund

Vad är din roll?
Som ansvarig för Forsknings och Utveckling i Byggföretagen bidrar jag bland annat med pågående utvecklingsarbete om energieffektiva byggbodar samt perspektivet social hållbarhet i sammanhanget. Jag har också varit med i framtagandet av programmet ihop med Birgitta Govén och Marianne Hedberg som ansvarar för Färdplan 2045 på Byggföretagen.

Vad är syftet med seminarieserien?
Byggarbetsplatsen är våra medlemmars kärnverksamhet. Vi vill synliggöra vad som påverkar miljön under byggskedet och lyfta hur vi tillsammans kan bidra till att minska påverkan.

Vad står på programmet?
Vi har totalt fyra inspirationsföreläsare, bland andra Markus Brink, VD på Brixly, som ska tala på just temat Social hållbarhet på byggarbetsplatsen. Sedan blir det workshops och analys av dagen. Allt digitalt Coronasäkrat.

Om seminariet
Digital workshop. Seminarieserien är ett delprojekt inom Färdplan 2045.
Tidigare i höst arrangerades det ihop med Stockholms stad och nu är Göteborgs stad medarrangör.
Värdar är Nina Jacobsson Stålheim, hållbarhets- och teknikchef i Göteborgs stad och Anna Lönn Lundbäck, Regionchef Byggföretagen i väst, ansvarig för Byggföretagens strategiarbete kring hållbarhet.
Serien fortsätter ihop med andra orter över våren 2021.