”Hela samhällsbygget behöver snabbare utbyggnad av elnätet” | Byggföretagen

”Hela samhällsbygget behöver snabbare utbyggnad av elnätet”

Näringslivet har bestämt sig för att leda klimatomställningen. Därför behövs ett elsystem som möjliggör elektrifieringen av hela samhällsbygget. Det skriver Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd tillsammans med b la Svenskt Näringsliv i Dagens Nyheter.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

För att klara både klimatomställningen och ett växande väl­stånd behöver Sverige mer el. Flera progno­ser pekar mot att vi år 2045 använder bortåt 200 TWh el, en ökning med 60 procent jämfört med i dag.

– Bygg- och anläggningsbranschen drabbas också när kapacitets­brist i elnäten hämmar fö­retagsinvesteringar och jobbskapande, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Ska vi bygg- och anläggningsbranschen klara omställningen behövs både goda förutsättningar för konkurrenskraft och ett elsystem som möjliggör elektrifieringen hela samhällsbygget står inför.

– Sverige växer. Det behövs fler bostäder och mer infrastruktur samtidigt som bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan ska minska. Perspek­tivet är långsiktigt, med siktet inställt på de kommande tjugofem åren. Vi behö­ver göra rätt nu för att stå väl rustade när efterfrågan på el ökar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Här kan du läsa hela debattartikeln.