Kartläggning av kompetensbehov i region mellan | Byggföretagen

Kartläggning av kompetensbehov i region mellan

Publicerad:

Jan Malmberg ansvarig kompetensförsörjning och attraktion.

Byggföretagen har börjat kartlägga kompetensbehoven i region mellan. Vi ställde några frågor till Jan Malmberg, Ansvarig kompetensförsörjning och attraktion, för att få en bättre bild.

Vad är det för enkät som har skickats ut?

I Byggföretagen mellan gör vi nu länsvisa enkäter, som ska ge oss kunskap om våra medlemmars kompetensbehov. Vi får då en bra bild av vilka kompetenser som behövs, och hur många. Vi får också en indikator på hur det går för våra medlemsföretag.   

Varför har den skickats ut?

För att göra maximal medlemsnytta måste vi vara uppdaterade. Det är medlemmarnas behov som säger vilka bollar vi ska springa på. Vi är ju en lobbyorganisation, så när vi träffar politiker och andra beslutsfattare behöver vi ha koll på läget.  

Vad kommer ni göra med svaren?

Resultaten använder vi för att jämföra behoven mot  tillgången på arbetskraft och utbildningsplatser. Saknas det utbildningar där det finns ett kompetensbehov, kan vi tydligt visa det och påverka så kommuner och andra utbildare startar utbildningar. Här måste vi vara snabba, särskilt nu när staten subventionerar Yrkesvux.