Minskad orderingång och ökad oro för varsel | Byggföretagen

Minskad orderingång och ökad oro för varsel

– Vi ser med oro på utvecklingen inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi är inte den bransch som drabbades först eller hårdast av coronapandemin – men det vi ser nu är en minskad orderingång, ökad oro för varsel och en fortsatt nedgång i byggkonjunkturen, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Mer än en tredjedel av Byggföretagens medlemmar tror att försäljningen kommer utvecklas sämre under hösten jämfört med första halvåret. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer, en enkätundersökning som gjorts bland organisationens medlemsföretag. 

Två tredjedelar av de tillfrågade företagen upplever att orderingången har minskat, mot 62,5 procent i augusti. Nästan lika många upplever kunder som avbeställer och nästan fyra av fem företag upplever förskjutningar i byggstarter. 

– De flesta av våra medlemsföretag är små- och medelstora. De är beroende av att kunna fortsätta korttidspermittera, och att få finansieringen garanterad för att slippa ställa in projekt.

Samtidigt varnar nästan en femtedel av företagen för att de kommer behöva varsla, även om de inte gjort det ännu, upp från 15 procent i augusti. Andelen företag som har varslat har ökat med 4 procentenheter till 14 procent.

Åtgärder

Byggföretagen vill se ett återställande av ROT och att regeringen pausar ”trippelstöten” mot bostadsmarknaden som banksaktten, nya riskvikter för kommersiella fastigheter och de så kallade Basel IV-reglerna.

– Reglerna kommer att drabba konsumenterna och öka kostnaden för boende. Då minskar efterfrågan och det kommer att byggas ännu mindre. Sverige i en tid av bostadsbrist och ekonomisk nedgång förtjänar bättre.

732 medlemsföretag besvarade enkätundersökningen som genomfördes 23-27 oktober.

Dokument

Ta del av rapporten här.