Nya regler för beskattning av utländska företag och svenska bolag som anlitar utländska företag | Byggföretagen

Nya regler för beskattning av utländska företag och svenska bolag som anlitar utländska företag

Riksdagen har beslutat att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet i Sverige från och med 1 januari 2021. De nya reglerna innebär att det avgörande för om en arbetstagare ska beskattas i Sverige är vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen.

Publicerad:

Anses arbetstagare utföra arbete för en svensk arbetsgivares räkning ska arbetstagaren beskattas i Sverige för dessa löneinkomster. Förändringen påverkar främst arbetstagare hos utländska bemanningsföretag och liknande, och innebär alltså inte att alla utländska arbetstagare (eller utländska företag) som kommer till Sverige ska betala skatt här.

I fall där en arbetstagare verkligen utför arbete å sin arbetsgivares vägnar kommer de förändrade regelverket inte påverka de anställdas beskattning. Detta innebär t.ex. att ett utländskt installations- eller markföretag som självständigt ansvarar för el- och VVS-installationer eller schaktarbeten på en svensk byggarbetsplats normalt sett inte omfattas av det nya regelverket.

För svenska företag som anlitar utländska bolag, tex genom att hyra in personal, kommer det att bli än viktigare att kontrollera att dessa utländska bolag är godkända för svensk F-skatt. Om det utländska bolaget saknar godkännande för svensk F-skatt ska det anlitande svenska företaget göra skatteavdrag med 30 procent på betalningen, vid betalning av faktura. Detta gäller inte bara vid situationer med inhyrning, utan betalning av fakturor avseende arbete utfört i Sverige. Det blir alltså än viktigare att kontrollera att de utländska bolag som ni gör affärer med är godkända för F-skatt i Sverige.

För de utländska företagen innebär det nya regelverket en skyldighet att göra skatteavdrag från de anställdas löner. Skyldigheten aktualiseras i de fall den anställde ska beskattas i Sverige för den lön personen får från sin utländska arbetsgivare. Skyldigheten att göra skatteavdrag innebär också att det uppstår en registreringsskyldighet som arbetsgivare i Sverige för det utländska företaget, samt en skyldighet att lämna månatliga arbetsgivardeklarationer.    

Det nya regelverket innebär förändringar, framförallt för utländska bolag som vill verka i Sverige. Önskar ni mer information om regelverket håller Deloitte webinarium den 17 november.

Det går även att lyssna på Mobilitypodden – en skattepodd från Deloitte. Avsnitt 9 handlar om det nya regelverket.