Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet | Byggföretagen

Rekordökning av kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet

Ny officiell statistik från Skolverket visar att antalet kvinnliga förstahandssökande till Bygg- och anläggningsprogrammet ökade med hela 32% höstterminen 2020 jämfört med 2019. En efterlängtad ökning som branschen och utbildningssektorn har arbetat hårt för.

Publicerad:

7848ec03-1272-4026-849a-c702516bc771.png

De preliminära siffrorna från Skolverket* visar att söktrycket har ökat generellt, men att det framför allt är antalet kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet som skiljer sig markant från tidigare år. 

  • Förstahandssökande ökade från 5828 till 6140 en ökning på 5 %! (5,35%).
  • Antal kvinnliga sökande har gått från 619 till 815; en ökning med hela 32% (31,66%)
  • Av de förstahandssökande var13% kvinnor – 815 av 6140.
  • 700 kvinnor påbörjade Bygg- och anläggningsprogrammet åk1 hösten 2020. Det är den högsta siffran sedan nya gymnasieskolan infördes 2011.

– Det är glädjande att söktrycket har gått upp från förra året och väldigt roligt med denna jätteökning av kvinnliga sökande. Vi ser nu effekten av branschens och utbildningssektorns arbete med att lyfta kvinnliga förebilder, bredden av yrkesroller och möjligheterna med att gå ett yrkesprogram, säger Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Byggföretagen jobbar för att nå regeringens jämställdhetsmål för bygg- och anläggningsbranschen om att 25% av nyanställningarna 2030 ska vara kvinnor**. En viktig pusselbit är gymnasieskolans yrkesprogram Bygg- och anläggningsprogrammet, där andelen kvinnor har varit låg och många utbildningar helt mansdominerade.

– Den som väljer att satsa på bygg- och anläggningsprogrammet är väl rustad för framtiden. Det finns goda möjligheter till jobb efter studierna och vill man plugga vidare går det också bra, säger Elin.

Preliminär statistik om gymnasieskolans elever.

** Regeringens mål för fler kvinnor i byggbranschen.