Safe Construction Training blir obligatoriskt för Byggföretagens medlemmar | Byggföretagen

Safe Construction Training blir obligatoriskt för Bygg­företagens medlemmar

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning Safe Construction Training obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet. - Personer som inte har ett godkänt testresultat kommer inte in på byggena efter det, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Publicerad:

f71df84f-943a-45af-9067-00e082370cce.jpg

Under 2019 minskade arbetsolyckorna i byggbranschen både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta. Det visar en färsk rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.

– Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker. Safe Construction Training blir ett viktigt verktyg i vårt mål att skapa en sund och säker byggbransch, säger Berndt Jonsson.

Utbildningen finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. För mer information se här: https://buc.se/safe-construction-training/