Skyddsgrupp på HMB hjälper arbetsplatserna med arbetsmiljön | Byggföretagen

Skyddsgrupp på HMB hjälper arbetsplatserna med arbetsmiljön

Publicerad:

Skyddsgruppen från vänster - Peter Höjer. Platschef- Stefan Pettersson. Projektledare- Fredrik Magnusson. Skyddsombud.

Stefan Pettersson är projektchef på HMB och projektledare i en relativt nystartad säkerhetsgrupp i HMB. Tillsammans med platschefen Peter Höjer och skyddsombudet Fredrik Magnusson. Vi fick en pratstund med Stefan som berättade mer om deras arbete i skyddsgruppen.

Ni har startat en säkerhetsgrupp, hur kom ni på idén och vad är syftet med gruppen?  

Det var småprat som ledde till ett förslag där några internt ville att vi skulle vara innovativa inom skyddsarbete i företaget. Med vår samlade erfarenhet vill vi vara behjälpliga platscheferna och skyddsombudet i säkerhet. Vi ville komma med nya idéer så de ska kunna ringa till oss och vi är behjälpliga.

Detta ledde till att vi åkte ut till en arbetsplats helt oanmält och skyddet var inte som det skulle vara trots att det gicks skyddsronder. Så vi kände att vi behövde snäppa upp säkerheten och platschefen behövde stöd i arbetet som vi hjälpte till med då han inte riktigt fick gehör ifrån arbetsplatsen och platschefen och skyddsombudet behövde stöd. När personalen på arbetsplatsen vändes till att vara mer behjälplig, då förstod vi att vi kunde bidra till organisationen.

Vad gör säkerhetsgruppen?

Skyddsgruppen kontrollerar skyddet på våra arbetsplatser med några andra ögon, inte bara vara kritisk utan vara stöd för skyddsombud och platschefer. Det märks att det inte är arbetsmiljöverket som kommer utan det är några ifrån företaget.

Vi har kört oanmälda besök generellt och vi har gjort ett par besök här lokalt och några besök runt om i avdelningarna. Vi ska iväg på andra avdelningar på besök men framförallt vill vi inte komma med pekpinnar utan vi vill vara till hjälp för arbetsplatserna.

Hur blir ni mottagna på arbetsplatserna?

Nu känner de flesta till oss på avdelningen i Uppsala men man upplever i första bemötandet att oj nu kommer skyddsgruppen här men vi är som sagt inte arbetsmiljöverket utan vi går den mjuka linjen.

Vi sätter oss ner och går igenom skyddsronder och kan kontrollera arbetsmiljöplaner och pratar med arbetsledningen och har ett gemensamt snack, går ut och tar en skyddsrond och tittar på arbetsplatsen med andra ögon. Vi upplever det bara positivt, vissa arbetsplatser tar illa vid sig och går i försvar men de släpper det ganska snabbt och märker att vi bara är där för att hjälpa till och då blir det mycket lättare.

Det finns arbetsplatser där det finns mycket brister och då gör vi efter några veckor återbesök, men det ska vara allvarliga brister. När vi skiljs åt och det gått en liten tid då är det inga problem och arbetsplatsen förstår att vi bara är ett stöd.

Vi vill få skyddsombuden mer aktiva i sitt skyddsarbete och att det är något som sker mer dagligen då har vi höjt kvalitén.

Vad har ni sett för resultat av säkerhetsgruppen?

Resultatet kan vi se när man gör återbesök till dem projekt vi har varit på. De vi har gjort återbesök på gör vi oftast ett halvår senare på de projekt som var bra redan när vi kom första gången. Men det kan vara helt annorlunda beroende på i vilken fas arbetsplatsen är på vid första besöket och vid återbesöket. Arbetsplatser är väldigt föränderliga helt enkelt beroende på vilken fas de är i. Men ser man på vilket typ av skyddsarbete de bedriver när man kommer tillbaka och om de tar vårt besök på allvar så blir det alltid bra. Det ska också bli kul att vara behjälplig med innovativt skyddsarbete i företaget framöver.

Vad har du för tips för att komma igång med en sådan här grupp?

Det gäller att fånga upp de som är intresserade sen är det väldigt fritt. Det finns ingen manual, men både tillsyn och vara behjälplig det är en kombination. Jag har varit i byggbranschen länge och det gäller att ha ett intresse inom skyddsarbete och tycka det är roligt för att bedriva ett sådant arbete. Det ska väljas på fri basis, någon som har lust att utveckla detta ska vara med.

Snabbfakta:

Stefan Stefan Pettersson – 54 år

Jobbat på HMB sedan 2005

Projektchef och sammankallande projektledare i skyddsgruppen