”Vi måste trygga jobben hos seriösa företag” | Byggföretagen

”Vi måste trygga jobben hos seriösa företag”

Den 1 december ska Byggavtalets nya löneregler börja tillämpas. Nu intensifieras förhandlingarna. Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind berättar mer.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen

Hur går förhandlingarna?
-Så här mitt i en förhandling är det alltid en rad oklarheter. Vi på Byggföretagen har lagt tydliga förslag gällande ordning och reda, arbetsmiljö, tillträde för skyddsombud och frågan om huvudentreprenörsansvar. Dock återstår det fortfarande en rad större centrala frågor att lösa. Men än finns det tid och en plan för att nå fram till ett nytt avtal.

Vilka är Byggföretagens viktigaste frågor?
-Förutom det självklara att märket måste följas handlar det om att fler företag måste se det som en konkurrensfördel att ha ett kollektivavtal, inte tvärtom. Vi måste trygga jobben hos seriösa företag.

Därför vill vi bland annat att resultatet från de partsgemensamma arbetsgrupperna slutförs och införs i avtalet samt stärka den process som finns idag där facket har möjlighet att delegera mandat till fackligt förtroendevald genom att bidra till att flytta ut inflytandefrågor direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

En helt central fråga för våra medlemmar är stärka den sunda konkurrensen. Därför är det viktigt att en avtalsrörelse leder till att våra medlemmars konkurrensförmåga förbättras, inte tvärtom. Här borde fack och arbetsgivare ha ett gemensamt intresse.

Vad händer nu?
-I veckan som kommer är det många och långa förhandlingsdagar inplanerade, helt enligt den plan som tidigare fastslagits. I helgen har det därför varit en del förberedande kontakter mellan parterna.