Avtal klart för Väg- och banavtalet | Byggföretagen

Avtal klart för Väg- och banavtalet

Byggföretagen och Seko har kommit överens om ett nytt Väg- och banavtal med en avtalsperiod om 29 månader. Avtalsvärdet om 5,4 procent är i enlighet med märket. Inom ramen för avtalsvärdet har parterna enats om extra pensionsavsättningar som innebär att den totala extra pensionsavsättningen kommer, vid den andra revisionstidpunkten, hamna på samma nivå som på Byggavtalet.

Publicerad:

– Jag är glad att vi kommit i mål. Årets avtalsrörelse blev minst sagt annorlunda på grund av coronapandemin. Med det här avtalet skapar vi goda förutsättningar för att jobba långsiktigt med viktiga frågor som rör våra medlemsföretag, säger Martin Ulfving, avtalsansvarig för Väg- och banavtalet på Byggföretagen.

Det nya avtalet gäller från den 1 december 2020 fram till och med den 30 april 2023.

Parterna har enats om att bland annat tillsätta en arbetsgrupp rörande sexuella trakasserier och hot och våld samt en arbetsgrupp rörande översyn av avdragsreglerna. Parterna är därutöver ense om att återuppta den tidigare arbetsgruppen rörande resor och traktamente.

Väg- och Banavtalet omfattar cirka 15 000 personer verksamma i byggbranschen.