Bostadsexperten om vägen fram till ett statligt bolån | Byggföretagen

Bostadsexperten om vägen fram till ett statligt bolån

Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman är positiv till regeringens beslut att utreda statliga bolån för förstagångsköpare. Nu behöver reformen ske på ett så effektivt sätt som möjligt.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

– Det är viktigt att inte definiera förstagångsköpare för snävt. Utredningen bör också överväga om inte den enklaste lösningen är att låta privata aktörer tillhandahålla och administrera startlånen. Bankerna är vana vid att hantera risker, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert. 

Byggföretagen har kunnat visa hur upptill 90 procent av alla ensamboende 25 – 35 åringar utestängs från att köpa en ny etta, beroende på prisnivån på den lokala marknaden. Därför är viktigt att höja blicken och inspireras av bostadspolitiska modeller i andra länder. 

– Byggföretagen har tillsammans med WSP tagit fram en genomgång av några av de länder som redan har verktyg för att stimulera olika typer av stöd – Bosparande och förmånliga lån i andra länder. Genom att titta på exempel från andra länder blir det enklare att hitta en modell som svarar mot regeringens mål, säger Anna Broman. 

Regeringens utredning ska vara klar i november 2021.