Prioritera samhällsviktig verksamhet vid vaccinering | Byggföretagen

Prioritera samhällsviktig verksamhet vid vaccinering

Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, har gjort en framställan till Folkhälsomyndigheten gällande vaccin till järnvägstekniker.

Publicerad:

Underhållet av järnvägen är kraftigt eftersatt.

Järnvägsbranschen är av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, utpekad som en av de 12 prioriterade sektorer som driver samhällsviktig verksamhet. 

– Järnvägsteknikerna har ett arbete som med all rätt bedöms som samhällsviktigt. Deras arbete har under året gjort det möjligt för Sveriges befolkning att på ett säkert sätt komma fram till sitt arbete, till skolan – och hjälpt till att hålla igång de viktiga godstransporterna, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.