Byggföretagen verkar för en sund konkurrens i Umeå | Byggföretagen

Bygg­företagen verkar för en sund konkurrens i Umeå

När Umeå kommun anvisar mark för byggande av nya bostäder, verksamhetslokaler eller för annan typ av exploatering så ska framöver hänsyn tas till sund konkurrens, ansvarstagande och goda arbetsvillkor i byggbranschen.

Publicerad:

Det är resultatet av ett påverkansarbete som bland annat Byggföretagen och Västerbottens byggförening står bakom. Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen, berättar mer.

Hur började detta?
Markanvisningsprocessen är en fråga om har varit på agendan i flera år. Eftersom det är en stor efterfrågande på byggbar mark i en växande stad så har denna process diskuterats flitigt.

Man har ansett att sättet att hantera markanvisningar och processen från tjänstepersonens handläggning till politiskt beslut skall inge förtroende för kommunen och göra det attraktivt att verka i kommunen.

När Umeå kommunen beslutade sig för att ta fram en ny policy bjöds Byggföretagen in att lämna remissvar och Västerbottens byggförening bestämde sig då för att lämna in ett gemensam svar.

I den betonades bland annat vikten av att kommunen, när man anvisar mark till en aktör, också ställer krav att man ska använda sig av sunda och säkra byggföretag när projektet byggs och att dessa krav som också ska följas upp, säger Christer Johansson.

Vad ledde ert påverkansarbete till?
När kommunen nyligen presenterade sin nya policy fanns de krav som vi förespråkat med. För oss som företräder byggföretag som verkar för en sund och säker byggbransch var det mycket glädjande.

Umeå Kommun ha en eloge som lyssnat på oss. I slutändan är det här något som inte bara gynnar seriösa företag, utan också alla kommunens invånare. Man ska komma ihåg att våra medlemsföretag i Västerbotten varje år bidrar med uppskattningsvis en miljard kronor i skatteintäkter, och därmed till välfärden, säger Christer Johansson.