Så missgynnas Sverige av EU:s förslag till energiklassning | Byggföretagen

Så missgynnas Sverige av EU:s förslag till energiklassning

EU vill göra det enklare att identifiera och jämföra hållbara investeringar för att driva på omställningen. Ambitionen är god men förslaget som ligger på bordet missgynnar Sverige.

Publicerad:

Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.

Enligt EU-taxonomin ska fastigheter uppförda t om 31 december 2020 vara i energiklass A för att kvala in som gröna. Men i Sverige är energiklass A betydligt svårare att uppnå än i många andra länder. Här klassas en till två procent av våra befintliga byggnader som A. Den jämförbara siffran för t ex Nederländerna är 15 procent. 

– Om EU inte klassar svenska, energieffektiva fastigheter som hållbara kommer den svenska bygg- och fastighetsmarknaden tappa investerare, säger Birgitta Govén, energiexpert, Byggföretagen.  

I ett värsta scenario kan befintliga byggnader t om komma att rivas – även i fall där renovering är mer hållbart än nyproduktion. Därför vill Byggföretagen se en klassning där exempelvis topp 15% av de befintliga byggnaderna kvalar in som gröna – detta skulle ge en mer rättvis bedömning av alla EU-länder. 

– Vi arbetar för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045. Sveriges ambitiösa strategi får inte straffas av att det inte finns samma tuffa tänk i alla medlemsländer, säger Birgitta Govén. 

EU-kommissionens förslag är nu ute på remiss. Byggföretagen kommer att lämna sina synpunkter senast den 18 december.