Tyck till om hållbarhetskriterier för avfallsflöden | Byggföretagen

Tyck till om hållbarhetskriterier för avfallsflöden

Publicerad:

Riktlinjerna syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen.

Upphandlingsmyndigheten ser nu över kraven på avfallshantering vid ny- och ombyggnad. Det är dels en anpassning till de nya kraven i lagstiftningen, dels en utökning av kraven gällande källsortering av plast. Förslag pekar på sju olika fraktioner som är lämpliga att sortera.

– Det är viktigt att lämna synpunkter på vad som är möjligt och rimligt i varje enskilt projekt. Plast är exempelvis en fraktion som behöver delas upp beroende på material för att kunna återvinnas effektivt. Erfarenheter från pågående projekt och uppnådda resultat är nödvändiga inspel, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Alla som på något sätt är involverade i, eller på annat sätt berörda av, offentlig upphandling av byggentreprenader är välkomna att lämna synpunkter fram till den 13 december.

Här kan du läsa mer på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Här berättar Marianne Hedberg mer om de nya avfallsreglerna.